Gora gure txikiak

San Franzisko eskolako sei urteko txiki batek egindako marrazkia / Dibujo de un txiki de seis años de la escuela San Francisco

SFKkotxikia

Un comentario

Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.