BIZITZEKO ALDE ZAHARRA Unzu-n hostelik ez! / CASCO VIEJO PARA VIVIR ¡Paremos el Hostel Unzu!

Ostalaritza enpresa handi batek UNZU-ren lehenagoko eraikinean egin nahi duen hostel erraldoiaren egitasmoarekin kezkatutako bizilagun talde bat gara. Egitasmo horrek, 277 ohez gain, luxuzko hamar pisu, kafetegi/jatetxe bat eta chill out areto bat aurreikusi ditu. AZ Ekimena taldeak orain gutxi antolatutako auzo topaketen ondorioz sortutako taldea da gurea. Topaketa horietan, auzoko arazo nagusienetako baten gisara hartu zen hostel proiektua, ondorengo arrazoiengatik:

1. Bere dimentsioa. Egitasmoa gauzatzekotan, Iruñea osoko hirugarren hotel handiena litzateke, NH Iruñea Park eta Tres Reyes hotelen atzetik. Bilboko mota horretako hostel handienak (Bilbao Hostel), esate baterako, 142 toki eskaintzen ditu (Unzu-rako proiektuak eskaintzen dituenaren erdiak) eta, kasu horretan, hiriaren kanpoaldean dago kokatua.
2. Bere balizko ondorio kaltegarriak. Gaur egun, Iruñean, ez dago halako azpiegitura batentzako eskaerarik; Iruñeko gainerako aterpetxeek urteko egun askotan duten jardun eskasak erakusten du hori. Beraz, eskaera hori sortu beharko lukete. Mota honetako hotel egitasmoek izen atsegineko pakete turistikoak saldu ohi dituzte, baina praktikan, ingurua eta herritarren arteko elkarbizitza kaltetzen duen turismo mota erakarri ohi dute.
3. Bere kokapena, honezkero ostalaritza saltokiz nahiko betea dagoen eremu enblematiko batean.
4. Mota honetako egitasmoen atzean egon ohi diren lan baldintzak.

Orokorrean, proiektu hau Iruñeko Alde Zaharrak bizi duen pribatizazio, masifikazio eta degradazio prozesu baten ondorio zuzen eta kasu agerikoena dela uste dugu. Fenomeno honek, besteak beste, ondorengo ondorioak eragin ditu:

– Esku pribatuen intereserako negozioen ugalketa neurrigabea
– Alokairuzko etxebizitzen garestitzea, eta helburu turistikoak dituzten pisu pribatuen hedapena
– Populazio galera: 2006tik (ostalaritza negozioak irekitzeko debekualdia bertan behera utzi zenetik), Alde Zaharrak bere populazioaren %12,5a galdu du, edozein auzoetan baino gehiago, Iruñeko populazioa %3,3 hazi den denbora berean. Tarte horretan, gainera, 5 urtetik beherakoen populazioak %35,5 egin du behera (Iruñeko batez besteko jeitsiera %12,4koa izan den bitartean), eta etorkinen populazioa %42,8 jeitsi da Alde Zaharrean (etorkinen kopuruak, denbora tarte berean, %7,3 egin du gora Iruñean).
– Ekitaldien masifikazioa, horietako asko merkataritzarekin lotuak.
– Espazio publikoaren erabileraren pribatizazioa.

Halako dinamikek auzo bizitza eta Alde Zaharreko elkarbizitza, harremanak eta identitatea kaltetzen dituzte. UNZU-n egitekoak diren proiektuak inposatutako auzo eredu horretan sakonduko duela uste dugu, interes pribatu jakin batzuk elikatu eta kontsumora bideratutako turismo eredu bat ekarriko duelakoan. Ez gaude, inolaz ere, bisitarien presentziaren aurka, turismo eredua auzoarekiko begirunetsua eta denontzako aberasgarria den bitartean.

Interesdun pribatu eta bisitariengan baino gehiago auzokideengan pentsatutako auzo eredua eraikitzea da gure xedea. Era berean, auzokideangan eta auzokideak biltzen dituzten eragileengan datza, gure ustez, egitasmo honi aurre egiteko ardura eta zilegitasuna.

Alde Zaharrak, dotazio eta oinarrizko zerbitzuetan hutsune handiak dituen auzoak, ez du Unzu-n egin nahi dutenaren moduko azpiegiturarik behar. Alde Zaharra nahiko kaltetua izan da honezkero, hainbat ekimen merkantilista medio. Hau bat gehiago litzateke, baina bere dimentsioak atzeraezinak bihurtu ditzake hainbat ondorio kaltegarri. Beraz, halako ezaugarriak dituen egitasmo batek gogoeta sakona beharko lukeela uste dugu, gure auzorako nahi dugun bizi ereduaz eta turismo zein aisialdi ereduaz hausnartuz.

Horregatik guztiarengatik, hostel egitasmo honen lizentzia geldituko duen luzamendu bat adostu dezan eskatzen diogu Iruñeko Udalari, Alde Zaharrean hotel, apartahotel, apartamentu, hostal, pisu turistiko eta antzekoekin bizi den egoeraren azterketa bultzatuz, eta etorkizunerako eredu berri bat proposatuz.

Somos un grupo de vecinas preocupadas con el macro-proyecto de hostel que se pretende construir en el edificio de la antigua Casa Unzu, que incluiría 277 camas, 10 apartamentos de lujo, un restaurante-cafetería y un salón chill out. Este grupo tiene su origen en los encuentros vecinales organizados por la iniciativa AZ Ekimena, celebrados los días 27 y 28 de octubre, donde este proyecto de hostel fue detectado como uno de los principales problemas a los que se enfrenta el barrio en la actualidad debido a:

1. Su dimensión. De concretarse este proyecto de albergue se convertiría, con 277 plazas, en el tercer establecimiento hotelero con mayor capacidad de Pamplona, solo superado por los hoteles NH Iruña Park y Tres Reyes. Por ponerlo en contexto, el albergue más grande de Bilbao (Bilbao Hostel), situado en las afueras de la ciudad, tiene 142 plazas, aproximadamente la mitad del establecimiento proyectado para Casa Unzu.
2. Sus posibles externalidades negativas. A día de hoy, no existe demanda en Pamplona para una instalación de estas características, como lo demuestra la escasa actividad durante gran parte del año de los albergues existentes. La demanda tendrían que crearla. Este tipo de iniciativa hotelera se caracteriza por ofertar paquetes turísticos que tras denominaciones “amables” buscan fundamentalmente atraer un tipo de turismo conflictivo y que se caracteriza por quebrar la convivencia con el entorno y con la población que lo acoge.
3. Su localización en una zona emblemática y ya bastante saturada de establecimientos hosteleros.
4. Las condiciones laborales que este tipo de proyectos suponen para los y las trabajadoras.

En definitiva, creemos que este proyecto es consecuencia directa y elemento más visible de todo un proceso de privatización, masificación y degradación que vive el Casco Viejo de Iruñea en sus últimos años y que ha tenido consecuencias como:

– La expansión desmedida de negocios en favor de intereses privados.
– El encarecimiento de las viviendas de alquiler e incremento de alojamientos privados con fines turísticos no residenciales.
– La pérdida de población: desde 2006 (año de la apertura de la veda hostelera) el barrio ha perdido un 12,5% de su población global (el mayor descenso de cualquier barrio, en un periodo en el que la población de Pamplona ha crecido un 3,3%), un 35,5% de su población de menores de cinco años (cuando en Pamplona el descenso medio ha sido de un 12,4%) y un 42,8% de población inmigrante (en un periodo en el que dicha población ha crecido en nuestra ciudad un 7,3%).
– La acumulación de eventos, muchos de ellos de tipo comercial.
– La privatización del uso del espacio público.

Estas dinámicas afectan negativamente a la vida de barrio y la función residencial, convivencia, relaciones e identidad del Casco Viejo. El proyecto de Unzu no hace sino ahondar en ese modelo de barrio impuesto, que alimenta intereses privados y fomenta un modelo de turismo enfocado al consumo. No nos oponemos, de ninguna manera, a la presencia de visitantes, siempre y cuando el modelo de turismo sea respetuoso con el barrio, y enriquezca a todas.

Tenemos por objetivo la construcción de un barrio pensado para los y las vecinas, y no a la medida de intereses privados y visitantes. De la misma manera, creemos que es en las vecinas y en los colectivos que las agrupan donde recae la responsabilidad y legitimidad de hacer frente a este proyecto.

Este barrio, con importantes carencias en dotaciones y servicios básicos, no necesita una iniciativa como la proyectada en la antigua Casa Unzu. El Casco Antiguo ya ha sido y está siendo muy castigado por dinámicas mercantilistas agresivas. Ésta es una más, y de una dimensión tal que sus efectos pueden ser irreversibles. Consideramos que un proyecto de estas características merece una previa reflexión profunda acerca del modelo de vida, turístico y de ocio que queremos para nuestro barrio.

Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea que acuerde una moratoria que implique la paralización de la concesión de la licencia del proyecto de hostel Unzu y abra un periodo de análisis de la situación actual respecto a los hoteles, apartahoteles, apartamentos turísticos, pensiones, hostales, viviendas de uso turístico y similares que existen en el Casco Antiguo, para proponer un nuevo modelo de futuro.

Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.